9 Απρ 2010

Αγροτικα

Οι ανταποκριτές ΟΓΑ του Δήμου Μεταξάδων ενημερώνουν τους συνταξιούχους του ΟΓΑ που είναι δικαιούχοι του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δεν έχουν ακόμη προσέλθει στους ανταποκριτές ή στο ΚΕΠ για να δηλώσουν το ΑΦΜ τους ότι η προθεσμία υποβολής του ΑΦΜ παρατάθηκε μέχρι και τις 23/4/2010.
Έτσι όσοι από τους συνταξιούχους του ΟΓΑ έλαβαν σχετική επιστολή που τους καλούσε να δηλώσουν το ΑΦΜ τους και δεν το έχουν πράξει ακόμη, μπορούν έως την Παρασκευή 23/4/2010 να επικοινωνήσουν με τον ανταποκριτή ΟΓΑ για να το δηλώσου. Αυτοί για τους οποίους ο ΟΓΑ έχει ήδη καταχωρημένο το ΑΦΜ τους δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, και γι αυτό άλλωστε δεν έχουν λάβει σχετική επιστολή.

www.metaxades.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: